Quinolones Formulations

Sr. No. Composition
1 Ciprofloxacin 250 mg Tablets
2 Ciprofloxacin 500 mg Tablets
3 Ciprofloxacin 750 mg Tablets
4 Gatifloxacin 200 mg Tablets
5 Gatifloxacin 400 mg Tablets
6 Levofloxacin 250 mg Tablets
7 Levofloxacin 500 mg Tablets
8 Norfloxacin 400 mg Tablets
9 Pefloxacin 400 mg Tablets
10 Ofloxacin 200 mg Tablets
11 Ofloxacin 400 mg Tablets